Thời sự Bình Dương

Cho ý kiến về Dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Sáng 4/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Sáng 4/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu thảo luận là quy định về Ban tư vấn, hỗ trợ phát triển đặc khu tại Điều 80 dự thảo luật. Theo đó, để tăng cường kiểm soát đối với hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương ở đặc khu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định thiết lập cơ chế kiểm soát đặc thù của Trung ương đặt tại từng đặc khu thông qua Ban Tư vấn, hỗ trợ phát triển đặc khu do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ban Tư vấn, hỗ trợ phát triển đặc khu không trùng lặp với chức năng tham mưu, giúp việc của các cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền đặc khu, chức năng giám sát của HĐND đặc khu. Việc bổ sung cơ chế này cũng tiếp thu kinh nghiệm của các nước nhằm thử nghiệm phương thức kiểm soát quyền lực mới, đặc thù, tương xứng với thẩm quyền vượt trội của chính quyền địa phương ở đặc khu.

Cũng tại phiên họp, các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; cơ chế, chính sách đặc biệt về đầu tư kinh doanh; một số cơ chế, chính sách đặc biệt liên quan tới đất đai;… cũng được các đại biểu phân tích, cho ý kiến cụ thể.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×