Thời sự Bình Dương

Chung tay giải quyết ô nhiễm kênh Ba Bò

Việc cải thiện môi trường nước kênh Ba Bò đã được tỉnh Bình Dương xúc tiến bằng nhiều động thái tích cực như đầu tư cải tạo, xây mới kênh, quan trắc nước tự động, kiểm tra giám sát việc đấu nối, hồ điều tiết. Nhờ đó, kênh Ba Bò đã giảm ô nhiễm.

Việc cải thiện môi trường nước kênh Ba Bò đã được tỉnh Bình Dương xúc tiến bằng nhiều động thái tích cực như  đầu tư cải tạo, xây mới kênh, quan trắc nước tự động,  kiểm tra giám sát việc đấu nối, hồ điều tiết. Nhờ đó, kênh Ba Bò đã giảm ô nhiễm.

Hiện nay, kênh Ba Bò tiếp nhận 3 nguồn thải lớn của tỉnh Bình Dương. Đó là khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2; 36 doanh nghiệp ở ngoài khu công nghiệp trực thuộc tỉnh Bình Dương và 6 cụm dân cư ở Bình Dương, với tổng lượng nước thải  khoảng 20.000 m3/ngày. Với nhiều giải pháp như nạo vét bùn và rác thải, cải tạo kênh; vận hành nhà máy xử lý nước thải, quan trắc nước tự động, kênh Ba Bò đã giảm ô nhiễm.

Để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm kênh Ba Bò, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng trong tỉnh phối hợp đồng bộ trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đấu nối nước thải sản xuất của các doanh nghiệp vào nhà máy xử lý tập trung trong KCN; Chủ đầu tư các KCN Sóng Thần  2 nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung; tuyên truyền vận động người dân ở khu vực Thuận An đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống thu gom để xử lý; Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bản Dĩ An vv… Tất cả nhằm đạt mục tiêu giải quyết căn cơ, hiệu quả vấn đề môi trường ở kênh Ba Bò. 

Theo thống kê, kênh Ba Bò đang tiếp nhận mỗi ngày 14.000 m nước thải công nghiệp trên tổng 20.000 m3 nước thải đổ vào kênh. Việc đưa vào hoạt động hồ điều tiết với hệ thống bơm và quan trắc tự động, xử lý sinh học sẽ góp phần kiểm soát chặt ô nhiễm nguồn thải. Cũng cần nói thêm rằng, ngay từ năm 2011, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh đã đưa vào vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động tại 2 nhà máy xử lý nước thải tập trung ở KCN Sóng Thần 1 và 2, nhờ đó đã kiểm soát tốt việc vận hành 2 nhà máy xử lý này, đảm bảo nước thải qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường, trước khi xả vào kênh Ba Bò. Để tiếp tục giải quyết tốt vấn đề môi trường tại kênh Ba Bò, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng, rất cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong khu vực dòng kênh.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×