Thời sự Bình Dương

Chung tay vì bệnh nhân nghèo

Công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương của Bình Dương quan tâm thực hiện. Bên cạnh hỗ trợ của ngân sách tỉnh, thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực

Công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương của Bình Dương quan tâm thực hiện. Bên cạnh hỗ trợ của ngân sách tỉnh, thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện tốt công tác chăm lo cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có những bệnh nhân nghèo.  

Cùng với việc chăm lo cho các đối tượng chính sách khó khăn, các hộ nhèo, các đối tượng đặc biệt khó khăn…nhiều năm qua, Tỉnh Bình Dương luôn chú trọng chăm lo cho cho các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thời gian điều trị dâu dài. Từ việc tích cực huy động các nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, các tổ chức nhân đạo từ thiện…công tác chăm lo các đối tượng khó khăn, các bệnh nhân nghèo ngày càng mang lại những hiệu quả thiết thực.

Cùng với sự quan tâm của các ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, ngày càng nhiều các tổ chức kinh tế, xã hội tham gia các hoạt động lợi ích cộng đồng, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các bệnh nhân vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế kém phát triển… Các phần quà, sự động viên sẻ chia từ cộng đồng và từ chính các y bác sĩ trực tiếp điều trị tại các đơn vị y tế đã góp phần làm lan rộng phong trào ý nghĩa, giúp các bệnh nhân vơi bớt đi phần nào khó khăn, tham gia vào quá trình điều trị hiệu quả. Riêng chương trình mổ tim, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ bằng tiền, hiện vật hỗ trợ mổ tim cho 244 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; góp phần mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc  cho các em.

Các hoạt động ý nghĩa cộng đồng, chung tay góp sức chia sẻ khó khăn đối với bệnh nhân nghèo, những bệnh nhân có hoàn cảnh kém may mắn đang được Bình Dương tiếp tục được triển khai tại các địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau. Các hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tích cực thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Bình Dương, làm sáng ngời thêm tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×