Thời sự Bình Dương

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng 1/7, Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát thanh truyền hình 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sáng 1/7, Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phát thanh truyền hình 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương đã tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trong nước và trong tỉnh, gắn với thực hiện tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Chú trọng truyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về vấn đề tôn giáo, dân tộc đảm bảo đúng định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí. Tuyên truyền phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phản ánh các vấn đề về an sinh xã hội. Trong 6 tháng qua, Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương đã làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật.

Về định hướng trong 6 tháng cuối năm 2019, Đài tiếp tục bám sát các định hướng trong công tác tuyên truyền của Ban tuyên giáo, góp phần định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục đổi mới  và nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung các chương trình ngày càng hấp dẫn về hình thức lẫn nội dung thể hiện. Tiếp tục chú trọng tái cơ cấu nội dung chương trình và tái cơ cấu về tổ chức bộ máy; đồng thời gắn với nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ đội ngũ cán bộ viên chức.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định về việc giải thể, đổi tên, sáp nhập một số đơn vị phòng ban trực thuộc Đài theo kế hoạch sắp xếp, tinh giản bộ máy hoạt động của Đài.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×