Thời sự Bình Dương

Dấu ấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Bình Dương

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – người chiến sĩ Cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân (23/11/1922 - 23/11/2022). Đây là dịp để tôn vinh những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là những ảnh hưởng của đồng chí tới công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Riêng với tỉnh Bình Dương, đồng chí Võ Văn Kiệt có thể nói là người thầy đầu tiên của Tỉnh trong chiến lược phát triển công nghiệp địa phương theo hướng phát triển ổn định, toàn diện hướng đến con người và vì con người. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×