Thời sự Bình Dương

Doanh nghiệp Bình Dương tập trung đổi mới công nghệ

Nhờ đầu tư rất mạnh cho quá trình tự động hóa sản xuất, ứng dụng các giải pháp quản trị tiên tiến dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin, đồng thời nghiên cứu chuyên sâu vào công nghệ sản xuất gốm sứ, công ty TNHH Minh Long I- Bình Dương đã phát minh r

Trong 5 năm (2012-2017), khi thế giới buớc vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), công ty TNHH Minh Long I- Bình Dương đã đầu tư rất mạnh cho quá trình tự động hóa sản xuất, ứng dụng các giải pháp quản trị tiên tiến dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin, đồng thời nghiên cứu chuyên sâu vào công nghệ sản xuất gốm sứ. Nhờ đó doanh nghiệp đã phát minh ra công nghệ nung một lần, với nhiệt độ hơn 1.350 độ C, đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho doanh nghiệp.

Đối với Công ty cổ phần Nhựa Nhị Bình, dù mới đi vào sản xuất hơn 1 năm, song nhờ chú trọng đầu tư thiết bị theo công nghệ mới nhất, đồng thời khai thác các thành tựu trong giai đọan đầu cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0, nên đơn vị đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Đơn vị dự kiến đạt doanh thu xuất khẩu khỏang 5 triệu đôla Mỹ trong năm nay.

Theo đánh giá của các cơ quan hữu quan, trong 5 năm gần đây khi thế giới bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp trong nuớc ở Bình Dương rất chú trọng đến việc đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất và nâng cao chất luợng nguồn nhân lực. Cụ thể, ở lĩnh vực đầu tư đổi mới công nghệ, trong giai đọan từ năm 2012 đến cuối năm 2017, nguồn vốn tăng thêm của doanh nghiệp trong nước đạt hơn 55.000 tỷ đồng, chiếm gần 50 % tổng vốn đầu tư trong nuớc mà Bình Dương thu hút đuợc trong hơn 5 năm qua.

Cùng với các dự án mới, các dự án mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ của khu vực có vốn đầu tư trong nuớc hiện đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu ở địa phương. Riêng năm 2017, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nuớc ở Bình Dương đạt giá trị xuất khẩu hơn 4 tỷ đôla Mỹ, tăng 16,5% so với năm 2016.

Những kết quả khả quan này sẽ là kinh nghiệm cần thiết cho hệ thống doanh nghiệp trong nước, trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh khi thế giới đang buớc vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0).

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×