Thời sự Bình Dương

Doanh nghiệp trong nước ở Bình Dương tham gia tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Bình Dương hiện có hơn 32.200 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký gần 250.000 tỷ đồng (tương đương hơn 12 tỷ USD). Trong quá trình phát triển, hệ thống doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước ở Bình Dương luôn quan tâm đầu tư đổi mới c

Bình Dương hiện có hơn 32.200 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký gần 250.000 tỷ đồng (tương đương hơn 12 tỷ USD). Trong quá trình phát triển, hệ thống doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước ở Bình Dương luôn quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, từng bước ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến.

Trong nền kinh tế công nghiệp và thương mại, dịch vụ của Bình Dương, có thể thấy rằng: Hệ thống các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nuớc trên địa bàn tỉnh đều tham gia sản xuất, kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực. Đóng góp trong mỗi lĩnh vực có thể khác nhau, song khu vực doanh nghiệp có vốn trong nước luôn là thành tố quan trọng góp phần tạo nên tốc độ tăng trưởng GDP của Bình Dương cao hơn 2 lần so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Cụ thể trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hàng năm khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đóng góp khoảng 30% về giá trị sản lượng và 30% kim ngạch xuất khẩu. Lĩnh vực thương mại dịch vụ luôn chiếm hơn 95% về tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ.

Ở góc độ tự nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp trong nước thể hiện rõ nét qua việc tăng vốn mở rộng qui mô sản xuất và đầu tư đổi mới công nghệ. Cụ thể trong giai đọan từ năm 2012 đến tháng 4/2018, nguồn vốn tăng thêm của doanh nghiệp trong nước đạt gần 75.000 tỷ đồng, chiếm 51% tổng vốn đầu tư trong nước mà Bình Dương thu hút đuợc trong hơn 6 năm qua. Cùng với các dự án mới, khu vực có vốn đầu tư trong nuớc hiện đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu ở địa phương. Riêng 4 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp có vốn trong nước ở Bình Dương đạt giá trị xuất khẩu gần 1,6  tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện nay, hệ thống doanh nghiệp trong nước ở Bình Dương tiếp tục tập trung nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, dự báo xu thế phát triển thị trường; đồng thời chủ động xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và kinh doanh, để có thể cạnh tranh tốt trong xu thế hội nhập toàn cầu.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×