Bạn Nhà nông

Kỹ thuật nuôi dê

Với khả năng kháng bệnh cao, đầu tư kinh phí ít, những năm qua nghề nuôi dê đã đem lại nguồn thu nhập cho người dân nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tỉnh Bình Dương nhiều hộ gia đình đã phát triển nghê nuôi dê và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Chương trình Bạn nhà nông trên BTV ngày 24/11/2017 Thạc sĩ Lê Nguyên Thủy, Trưởng trạm Khuyến Nông Bàu Bàng tỉnh Bình Dương sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi dê.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×