Thời sự Bình Dương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh. Quyết địn

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 1; Khoản 7, Khoản 23, Khoản 24 Điều 3; Khoản 7, Khoản 8 Điều 4; Khoản 2 Điều 10; Khoản 1 Điều 15; Điều 16 và Điều 22 của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016. Cụ thể, sửa đổi các định nghĩa về chất thải rắn xây dựng, bổ sung định nghĩa phế liệu, hoạt động quản lý chất thải rắn xây dựng; sửa đổi cụm từ “nộp phí vệ sinh” thành cụm từ “chi trả dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải”; sửa đổi quy định về quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn xây dựng…

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×