Thời sự Bình Dương

Tăng mức lương cơ sở từ 1 /7

Từ 1/7/2017, nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm, thuế, đầu tư…sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, đáng chú ý về tiền lương, theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng mức lương c

Từ 1/7/2017, nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm, thuế, đầu tư…sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, đáng chú ý về tiền lương, theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thêm 90 ngàn đồng/tháng so với trước đây.

Theo Nghị định 47/2017 của Chính phủ, từ hôm nay 1/7/2017, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tăng từ 1 triệu 210 ngàn đồng/tháng lên 1 triệu 300 ngàn đồng/tháng. Theo đó, các nhóm đối tượng được hưởng mức tăng lương, phụ cấp gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, theo ý kiến nhiều cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, trong điều kiện tình hình vật giá trên thị trường có chiều hướng tăng, thì mức tăng lương cơ sở lần này chưa đảm bảo nhu cầu chi tiêu hàng ngày, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở.

Để việc chi trả tăng lương cơ bản theo Nghị định 47 của Chính phủ được thực hiện có hiệu quả, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao năm 2017 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, nếu thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017, thì Trung ương sẽ bổ sung ngân sách đủ để thực hiện; đảm bảo việc tăng lương cơ sở được thực hiện tốt, đồng bộ và công bằng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×