Thời sự Bình Dương

Thị xã Thuận An triển khai công văn mới liên quan đến việc tách thửa

Ngay khi UBND tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 1534, nhằm hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh; UBND thị xã Thuận An

Ngay khi UBND tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 1534, nhằm hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnhUBND thị xã Thuận An và các ngành chức năng đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Theo đó, những hướng dẫn cụ thể của công văn số 1534 đã cơ bản giải quyết được những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua gặp phải.

Theo thị xã Thuận An, Quyết định số 25 được UBND tỉnh ban hành ngày 27/9/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2017 đã ngăn chặn được tình trạng phân lô, bán nền trái phép tại một số địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thực hiện Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 25, với nội dung: Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo vị trí tách thửa đã đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Đây chính là nội dung đã gây khó khăn cho việc tách thửa của người dân có nhu cầu chính đáng để tặng cho, chuyển nhượng xây dựng nhà ở...Vì thực tế còn khá nhiều tuyến đường do Nhà nước quản lý không đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy công văn hướng dẫn của UBND tỉnh đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, người sử dụng đất trong thực hiện Quyết định 25.

Công văn mới hướng dẫn đã phân loại đường do Nhà nước quản lý thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, gồm 6 loại: Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng. Về điều kiện tách thửa theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Quyết định 25, trường hợp thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý đã đảm bảo điều kiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được duyệt, người sử dụng đất được phép tách thửa theo Quyết định 25. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, UBND cấp huyện căn cứ điều kiện thực tế và kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn đã được duyệt để xem xét, đảm bảo các thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông và tuyến cấp điện sinh hoạt. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý nhưng ngoài danh mục 6 loại đường nêu trên và chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nhưng địa phương có kế hoạch đầu tư hạ tầng kỹ thuật, UBND cấp huyện xem xét cho phép tách thửa; thửa đất sau khi tách phải tiếp giáp với đường giao thông có bề rộng mặt đường tối thiểu 4 mét và tuyến cấp điện sinh hoạt. Riêng về tách thửa cho các trường hợp cá biệt, giao UBND cấp huyện chỉ đạo Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết các trường hợp không đảm bảo điều kiện tách thửa theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân thật sự có nhu cầu tách thửa để tặng, cho phục vụ việc xây dựng nhà ở và tách thửa để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thuận An là địa phương phát triển trọng điểm của tỉnh BD, nhu cầu tách thửa của người dân là rất lớn. Do đó, bên cạnh việc tạo những điều kiện thuận lợi cho người dân, chính quyền các cấp đã và đang tăng cường công tác quản lý đất đai để ngăn ngừa tình trạng một số đối tượng lợi dụng để phân lô, bán nền, góp phần xây dựng đô thị Thuận An phát triển đúng định hướng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×