Thời sự Bình Dương

Thiết chế văn hóa - Những nút thắt cần được tháo gỡ

Một số trung tâm văn hoá – thể thao và học tập cộng đồng tại một số xã phường trên địa bàn tỉnh vẫn chưa hoạt động hiệu quả. Điều này không chỉ gây lãng phí về cơ sở vật chất mà còn không đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hoá, học tập và rèn luyện sức khoẻ của người dân.
Vấn đề đặt ra là cần phải tháo gỡ như thế nào để các trung tâm này hoạt động hiệu quả hơn !

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×