Thời sự Bình Dương

Tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 15 năm 2017 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 15 năm 2017 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7.

Thông tư đưa ra 8 tiêu chí đánh giá trung tâm giáo dục nghề nghiệp gồm: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý; Hoạt động đào tạo; Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; Chương trình, giáo trình; Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; Quản lý tài chính; Dịch vụ người học; Giám sát, đánh giá chất lượng. Đánh giá trường trung cấp, trường cao đẳng, ngoài 8 tiêu chí trên, Thông tư còn đưa ra thêm 1 tiêu chí là nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×