Tin tức

| Tin Thể thao | Thời sự Bình Dương | Tin Thế giới | Chính trị - Xã hội

Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để đảm bảo sự phát triển ổn định

Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để đảm bảo sự phát triển ổn định

Thời sự Bình Dương Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để đảm bảo sự phát triển ổn định

Đến đầu tháng 2/2017, Bình Dương có gần 28.800 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó 95% dự án là đầu tư sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp phụ trợ sản xuất phát triển lại chưa tương xứng với nhu cầu thực tế hiện nay.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×