Thời sự Bình Dương

Tp.Thủ Dầu Một tập trung phát triển hạ tầng và kinh tế đô thị

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Thủ Dầu Một đã xác định: Sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng đô thị, đồng thời quan tâm phát triển lĩnh vực kinh tế đô thị, đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quâ

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Thủ Dầu Một đã xác định: Sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng đô thị, đồng thời quan tâm phát triển lĩnh vực kinh tế đô thị, đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân 26,5%/năm.

 Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương và Tỉnh Bình Dương, cùng với nỗ lực của Chính quyền và Nhân dân địa phương, thành phố Thủ Dầu Một đã đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong vòng 10 năm từ 2007 đến 2017, TP.Thủ Dầu Một đã thành công trong việc nâng cấp từ đô thị loại III lên đô thị loại I, với buớc phát triển tòan diện về hạ tầng và nền  kinh tế đô thị.

Về đầu tư cơ sở hạ tầng, trong những năm qua, bằng nhiều nguồn lực, TP.Thủ Dầu Một đã đầu tư hàng ngàn công trình, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển. Chỉ tính riêng từ năm 2012 đến nay, TP. Thủ Dầu Một đã đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng chi ngân sách Thành Phố, để thực hiện hơn 400 công trình nâng cấp và phát triển hạ tầng đô thị, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trọng điểm có tính kết nối cao với các địa phương và khu vực. Hệ thống các thiết chế văn hóa, giáo dục và y tế cũng đuợc đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển. Có thể nói, quá  trình đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị đuợc quan tâm thực hiện chính là đòn bẩy, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của thành phố TDM. Trong đó, kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2012-2017 đạt gần 26%. Tỷ trọng ngành Thương mại, dịch vụ của TP.TDM trong cơ cấu kinh tế đã chiếm gần 61%, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm 39,05% và nông nghiệp chỉ còn gần  0,08%, hòan tòan phù hợp với xu thế phát triển của một đô thị trung tâm tỉnh lỵ Tỉnh Bình Dương.

Trong thời gian tới, Thành phố Thủ Dầu Một cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh, tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình phát triển các dự án hạ tầng và vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm cao trong việc bảo quản hạ tầng, bảo vệ môi trường đô thị, tạo tiền đề để xây dựng Tỉnh Bình Dương trở thành đô thị loại 1, với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×