Chính trị - Xã hội

Trái cây Việt thay đổi tư duy để chiến lĩnh thị trường nội

Trong bối cảnh xuất khẩu đang gặp khó như hiện nay, nhiều ngành hàng nông sản như trái cây rau quả đang tìm cách quay lại và chinh phục tốt hơn thị trường trong nước.

Trong nhiều năm qua, các chiến lược sản xuất trái cây chất lượng đều nhằm mục tiêu cung ứng cho thị trường xuất khẩu. Nhưng với xu thế hội nhập hiện nay, tôn trọng khách hàng trong nước cũng là một chiến lược, tạo nên hậu phương vững chắc cho nền nông nghiệp Việt Nam phát triển.

Với xu thế hiện nay, người tiêu dùng trong nước cũng cần được đối xử công bằng, cần được sử dụng những sản phẩm trái cây chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tập tính tiêu dùng của người Việt là sử dụng trái cây tươi, do đó, thị trường nội địa là nơi tiêu thụ hiệu quả nhất các chủng loại trái cây tươi Việt Nam. Khi hội nhập quốc tế, kinh tế phát triển, thu nhập tăng cao, người tiêu dùng trong nước cũng ngày càng “khó tính” hơn so với trước đây.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×