Chính trị - Xã hội

Trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề từ khói thuốc lá

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khói thuốc lá không những ảnh hưởng đến người hút mà còn làm ô nhiễm môi trường xung quanh, khiến những người tuy không hút thuốc nhưng cũng hít phải khói thuốc lá; những người thường xuyên hít phải khói thuốc cũng sẽ mắc các bệnh như người hút thuốc. Một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề từ hút thuốc thụ động đó là trẻ em.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×