WTA

Bình Dương - Những nền tảng quan trọng để xây dựng thành phố thông minh

Sau hơn 20 năm thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp với hướng đi đúng đắn, Bình Dương đã trở thành 1 trong những địa phương trụ cột trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao, với môi trường đầu tư phát triển

Sau hơn 20 năm thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp với hướng đi đúng đắn, Bình Dương đã trở thành1 trong những địa phương trụ cột trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao, với môi trường đầu tư phát triển năng động, góp phần hình thành những nền tảng quan trọng để xây dựng thành phố thông minh trong tương lai.          

Sau hơn 20 năm tái lập và chọn công nghiệp là lĩnh vực phát triển chủ lực, đến nay, Bình Dương  đã chuyển hẳn từ vùng đất thuần nông thành những khu, cụm công nghiệp và đô thị có kết cấu hạ tầng khá hoàn chỉnh, đồng bộ, có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Cơ cấu kinh tế của tỉnh với công nghiệp và dịch vụ đóng vai trò chủ đạo theo tỷ lệ công nghiệp chiếm 64%; dịch vụ chiếm 24%. Nhờ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và mở cửa mời gọi đầu tư, tỉnh Bình Dương đã thu hút được khối lượng vốn rất lớn từ các thành phần kinh tế, hiện đứng thứ 3 cả nước (sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội) về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bằng chính sách ”trãi thảm đỏ”, Bình Dương  đã thu hút nguồn nhân lực lớn, lực lượng lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật cao đến làm việc trong các khu, cụm công nghiệp.

Theo quy định của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội, Bình Dương đã đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 1, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt gần 80%. Khu đô thị mới: Thành phố mới Bình Dương là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh Bình Dương . Trên website chính thức của Horasis xác định thành phố mới Bình Dương là nơi diễn ra các sự kiện thường niên lớn nhất của Horasis năm 2018. Theo thông báo của Horasis: “TP mới Bình Dương nằm ở vị trí thuận tiện, cách sân bay TPHCM 45 phút và là cửa ngõ nổi bật của Việt Nam về công nghệ, thương mại và dịch vụ - có vị trí thuận lợi để trở thành Trung tâm thương mại cho các nền kinh tế ASEAN”

Trước khi tổ chức sự kiện Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á -Horasis 2018, tại Trung tâm TP mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương tổ chức các sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội đô thị khoa học thế giới WTA 2018.

Với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao, môi trường đầu tư phát triển năng động, góp phần hình thành những nền tảng quan trọng để Bình Dương xây dựng thành phố thông minh trong tương lai. Thành phố thông minh Bình Dương là 1 đề án toàn diện, là chương trình đột phá KTXH của tỉnh Bình Dương, vươn đến nền kinh tế dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, đô thị văn minh hiện đại, năng động sáng tạo, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Đánh giá của Ban điều hành TP thông minh BD, sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh BD đạt được những kết quả rất quan trọng, đã cơ bản hoàn thành giai đoạn xây dựng nền tảng, định hướng chiến lược, thực thi các dự án đột phá, tạo đà thuận lợi cho giai đoạn triển khai các dự án cụ thể.               

2 sự kiện quốc tế WTA và Horasis sắp diễn ra tại tỉnh Bình Dương rất có ý nghĩa đối với tỉnh, mở ra nhiều cơ hội mới trong hợp tác quốc tế để xây dựng thành phố thông minh, đón xu thế công nghiệp 4.0, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tạo 1 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa Bình Dương vươn lên tầm quốc tế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×