Pháp luật Cuộc sống

Cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hiện nay, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  đang có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật được điều chỉnh, quy định chi tiết những vấn đề liên quan tới hàng hóa, dịch vụ trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn còn là vấn đề mới, phức tạp và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, trách nhiệm của cơ quan chức năng mà trực tiếp là Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đặt ra hết sức to lớn. 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×