Phim Truyện BTV

Gương sáng thương binh

Tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, dẫu mang trên mình thương tật chiến tranh nhưng các thương binh luôn nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng cuộc sống mới và đóng góp cho công cuộ

Tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, dẫu mang trên mình thương tật chiến tranh nhưng các thương binh luôn nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng cuộc sống mới và đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương. Đây là những điển hình tiêu biểu cho ý chí vươn lên và đóng góp vì sự nghiệp chung của quê hương đất nước.

Là người con của vùng đất chiến khu Đ anh hùng, 27 tuổi tham gia cách mạng, ông Thượng Công Lý ở xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên đã cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. 14 năm tham gia cách mạng cho đến ngày đất nước độc lập, hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, dẫu trên người mang thương tật chiến tranh, là thương binh ¾ nhưng ông vẫn tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ cho quê hương trong hòa bình xây dựng. Vừa lao động để cải thiện cuộc sống gia đình, ông còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Từ ngày về hưu, ông luôn cùng địa phương tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động, nhất là trong việc học và làm theo Bác, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt, từ khi địa phương xây dựng nông thôn mới, ông tích cực vận động nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp chung tay xây dựng nông thôn mới. Chỉ trong 5 năm, ông vận động bà con nhân dân hiến đất làm hoàn chỉnh 15 tuyến giao thông nông thôn.

Sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, Bình Dương có gần 5.000 thương binh các hạng. Đảng và Nhà nước khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để các thương bệnh binh phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao mức sống. Cuộc sống ổn định, các thương binh an tâm đóng góp công sức, trí tuệ cho công cuộc xây dựng quê hương thời kỳ mới. Với tuổi đời, uy tín và kinh nghiệm, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương luôn được các thương binh thực hiện tốt và đem lại hiệu quả cao.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 năm nay, tỉnh Bình Dương sẽ biểu dương 72 người có công điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực, phong trào. Đây là sự động viên, khích lệ lớn để các gia đình chính sách tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×