Phim Truyện BTV

| Phim Cuối Tuần | Phim Truyện BTV2 | Phim Truyện BTV1

Bình Dương tăng cường an toàn giao thông những tháng cuối năm

Bình Dương tăng cường an toàn giao thông những tháng cuối năm

Phim Truyện BTV Bình Dương tăng cường an toàn giao thông những tháng cuối năm

Theo đánh giá của ngành chức năng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương tuy có nhiều chuyển biến tích cực, những vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các ngành, địa phương trong việc kiềm chế TNGT từ na

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×