Pháp luật Cuộc sống

Hiệu quả của trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Dương trong hoạt động tố tụng

Hoạt động trợ giúp pháp lý  là một nhiệm vụ được ngành tư pháp triển khai từ năm 1997, đây được coi là một chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua việc triển khai thực hiện Luật trợ giúp pháp lý bằng các hoạt động thực tế, góp phần vào việc bảo đảm công bằng cho mọi đối tượng tiếp cận với pháp luật, giải quyết những vướng mắc pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×