Pháp luật Cuộc sống

Luật an ninh mạng

Việc ban hành Luật An ninh mạng rất cần thiết, bởi theo Cục An ninh mạng  hiện nay mỗi năm nước ta đang phải đối phó với hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao, đe doạ trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, gây tổn hại nặng nề về kinh tế. Số liệu mới nhất của Cục An ninh mạng cho thấy, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay, đã phát hiện 2.769 trang/cổng thông tin điện tử tên miền quốc gia, trong đó có 35 trang/cổng thông tin điện tử thuộc quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước bị tấn công, thay đổi giao diện, chiếm quyền điều khiển, chỉnh sửa nội dung. Công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng tại các Bộ, ban, ngành, địa phương còn tồn tại những bất cập, hạn chế, thiếu đồng bộ, nhất quán do trước đó chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh vấn đề này. Vì thế, theo Cục An ninh mạng, việc ban hành Luật An ninh mạng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp lực lượng chuyên trách xử lý những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng kịp thời, hiệu quả.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×