Pháp luật Cuộc sống

Một số chính sách mới nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Khách mời: Ông Nguyễn Thanh Hậu - Phòng Trẻ Em và Bình đẳng giới - Sở LĐ-TBXH Bình Dương

Cùng với việc phát triển kinh tế, trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bảo vệ các quyền trẻ em. Từ các bản Hiến pháp, các bộ luật, luật đến các văn bản dưới luật đã tạo thành một hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em phù hợp với các công ước quốc tế và truyền thống văn hoá của dân tộc.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×