Pháp luật Cuộc sống

Những bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính ở Bình Dương

Công tác cải cách hành chính  của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Từ khi Bình Dương đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính tập trung  của tỉnh  và thành lập Trung tâm Hành chính công thuộc Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh , nhiều sở, ban, ngành đã kết nối liên thông liền mạch trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, đáp ứng nhanh chóng việc giải quyết hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho người dân, doanh nghiệp...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×