Clip hay

Paris xiết chặt kiểm soát xe scooter điện

Paris sẽ tiếp tục siết chặt quản lý với xe scooter điện. Những biện pháp đầu tiên sẽ được áp dụng vào đầu tháng 7 tới, bao gồm cấm đỗ xe scooter trên vỉa hè và sử dụng xe scooter trong công viên. Thị trưởng Paris cũng sẽ yêu cầu các nhà khai thác giảm tốc độ cho phép của xe scooter từ 25 km/h xuống còn  20 km/h ở Paris .

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×