Pháp luật Cuộc sống

Tìm hiểu về vấn đề cư trú

 Đăng ký và quản lý hộ khẩu là biện pháp quản lý hành chính của Nhà nước nhằm xác định việc cư trú của công dân, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tăng cường quản lý xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống pháp luật trong nhiều lĩnh vực quy định người dân chỉ có thể thực hiện quyền của mình ở địa phương nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú. Do vậy, nếu không đăng ký thường trú tại nơi mình đang thực tế cư trú thì người dân không được hưởng các quyền lợi tại nơi đang cư trú mà việc thực hiện quyền đó liên quan đến hộ khẩu thường trú. Cụ thể như khả năng tiếp cận của họ với các dịch vụ như trường học công, mua bảo hiểm y tế, việc làm ở khu vực công và thậm chí cả việc đăng ký xe máy đều bị hạn chế.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×