Pháp luật Cuộc sống

Vài nét về chính sách thuế liên quan đến đất đai

Đất đai là một nguồn tài nguyên quan trọng của mỗi quốc gia, việc sử dụng nguồn tài nguyên đó như thế nào cho hiệu quả trong hoạt động kinh tế phụ thuộc rất lớn vào chính sách thuế. Trong thời gian qua, chính sách thuế và thu khác có tác động đến hoạt động quản lý Nhà nước về đất nói chung và mục tiêu sử dụng đất  có hiệu quả nói riêng. Chương trình Pháp luật và cuộc sống hôm nay đề cập đến Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×