Pháp luật Cuộc sống

Vài nét về luật đấu giá tài sản

Bán đấu giá tài sản là một hình thức mua bán tài sản, có sự tham gia của bên bán – bên mua, là việc mua đứt bán đoạn và được Bộ luật dân sự  quy định:“Tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. Tài sản thuộc sở hữu chung đem bán đấu giá phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Việc bán đấu giá tài sản phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia và được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.” Sau đây ông Lý Thanh Thoại, Trưởng phòng Bổ Trợ Tư Pháp - Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương sẽ trao đổi với chúng ta về vấn đề này.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×