Pháp luật Cuộc sống

Vài nét về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi thú y

Luật thú y 2017 được Quốc hội ban hành, luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động thú y tại Việt Nam. Luật này quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật, hành nghề thú y, quản lý thuốc thú y. Luật thú y 2017 số 79/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×