Horasis 2019

Horasis - cơ hội mới trong xây dựng thành phố thông minh ở Bình Dương

Đề án phát triển thành phố thông minh được UBND Tỉnh Bình Dương phê duyệt theo quyết định số 3206 QĐ/UBNDngày 21 tháng 11 năm 2016. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đề án này đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, việc Bình Dương tổ chức diễ

Đề án phát triển thành phố thông minh được UBND Tỉnh Bình Dương phê duyệt theo quyết định số 3206 QĐ/UBNDngày 21 tháng 11 năm 2016. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đề án này đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, việc Bình Dương tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á (horasis) được xem là cơ hội để Bình Dương nhanh chóng hoàn thành dự án.

Trong 3 năm qua, tỉnh Bình Dương đã triển khai các bước đi thích hợp thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh. Trong đó diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á (horasis) đã và đang trở thành nền tảng quan trọng để Bình Dương, học tập, tiếp thu chia sẻ kinh nghiệm xu hướng xây dựng thành phố thông minh trên thế giới. Qua đó, huy động các nguồn lực từ trong và ngoài nước để định hình về mô hình phát triển thành phố thông minh phù hợp với địa phương. Để thực hiện đề án, Tỉnh Bình Dương đã tập trung chủ đề phát triển công nghiệp và dịch vụ thông minh; hoàn thiện hơn nữa mô hình hợp tác Ba Nhà: bổ sung, kiện toàn cơ cấu tổ chức đề án; tích hợp các đề án có liên quan đến Thành phố thông minh để tạo sự đồng bộ; tăng cường sự tham gia hợp tác liên tục giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, trường - viện trong tất cả các hoạt động; phối hợp nghiên cứu, rà soát lại các công tác đã và đang thực hiện, phát huy tinh thần chủ động, từ đó có được đề xuất tối ưu nhất. Bên cạnh đó, Bình Dương cũng đã đẩy mạnh kết nối, trao đổi quốc tế, phát huy tối đa cơ hội hợp tác với các mạng lưới, tổ chức quốc tế của các thành phố thông minh, khoa học công nghệ trên thế giới, đặc biệt là các tổ chức mà Bình Dương đã liên kết như: Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA), Mạng lưới Horasis, Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF). Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng các phương thức đa dạng hơn để tuyên truyền đến tất các các thành phần xã hội, đặc biệt tập trung vào người dân Bình Dương, thu hút thêm sự tham gia tích cực của cộng đồng, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng thành phố thông minh.                                      

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các dự án trọng điểm bao gồm: Phát triển logistic thông minh, tạo động lực thu hút các doanh nghiệp có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Phát triển nhà máy bán dẫn công đoạn Back-end, dự án điển hình về thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao vào Bình Dương; Tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt về công nghệ trong tất cả các cấp. Đây là nền tảng quan trọng cho tỉnh Bình Dương, tạo động lực để đột phá, là chìa khóa thu hút đầu tư trong tương lai.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×