Horasis 2019

Horasis 2019 khẳng định vị thế và chiến lược của Bình Dương trên trường quốc tế

Horasis 2019 khẳng định vị thế và chiến lược của Bình Dương trên trường quốc tế

Horasis 2019 Horasis 2019 khẳng định vị thế và chiến lược của Bình Dương trên trường quốc tế

Trong các hoạt động đối ngoại, tỉnh Bình Dương đã đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm quốc tế để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các chính khách và đối tác trên trường quốc tế. Đặc biệt, từ thành công của Horasis 2018, Bình Dương tiếp tục được

Horasis - cơ hội mới trong xây dựng thành phố thông minh ở Bình Dương

Horasis - cơ hội mới trong xây dựng thành phố thông minh ở Bình Dương

Horasis 2019 Horasis - cơ hội mới trong xây dựng thành phố thông minh ở Bình Dương

Đề án phát triển thành phố thông minh được UBND Tỉnh Bình Dương phê duyệt theo quyết định số 3206 QĐ/UBNDngày 21 tháng 11 năm 2016. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đề án này đã và đang đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, việc Bình Dương tổ chức diễ

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×