Đạo đức Hồ Chí Minh

Nâng cao đạo đức cách mạng và tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên

Nâng cao đạo đức cách mạng và tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên

Đạo đức Hồ Chí Minh Nâng cao đạo đức cách mạng và tư tưởng chính trị trong cán bộ đảng viên

Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thànhcủa nhân dân.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×