Sức khỏe Cuộc sống

Những biến chứng chính của bệnh tăng huyết áp kéo dài (PL TTBSGĐ ngày 7/11/2019)

Những biến chứng chính của bệnh tăng huyết áp kéo dài (PL TTBSGĐ ngày 7/11/2019)

Sức khỏe Cuộc sống Những biến chứng chính của bệnh tăng huyết áp kéo dài (PL TTBSGĐ ngày 7/11/2019)

Khách mời: Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thị Bích Vân; Trưởng Khoa Nội tổng quát; chuyên khoa Tim mạch, BV quốc tế Columbia Asia Bình Dương;Bác sĩ CKI Trần Văn Thanh Phong, chuyên khoa Tim mạch can thiệp, BV quốc tế Columbia Asia Bình Dương

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×