Thời sự Bình Dương

Bến Cát phấn khởi kết quả phát triển kinh tế xã hội

Năm 2016, kinh tế xã hội của Bến Cát tiếp tục phát triển ổn định, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao 25,8%.

Năm 2016, kinh tế xã hội của Bến Cát tiếp tục phát triển ổn định, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao 25,8%. Kết quả này đã tạo tiền đề thuận cho mục tiêu phấn đấu hòan thành và vượt mức chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017 và các năm tiếp theo trong giai đọan 2016-2020:

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TX Bến Cát ở mức 2 con số 25,8%; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 82.000 tỷ đồng, tăng 19,7% so với năm 2015, vượt chỉ tiêu kế họach đề ra; trong đó, công nghiệp tăng 17,5%, dịch vụ tăng 32,8%, nông nghiệp tăng 5,4%. Hoạt động hiệu quả của các lĩnh vực đã góp phần thu ngân sách địa phương tăng 10% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người ở địa phương đạt gần 74 triệu đồng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Bến cát đã đầu tư xây mới 1 số trường học. Chủ trương xã hội hóa giáo dục y tế được mở rộng, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng và nhu cầu khám chữa bệnh trong nhân dân. Công tác chính sách xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Hiện nay Phú An được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 2 xã An Tây, An Điền đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí.

Sau những thành công mô hình kinh tế KCN ở phía Nam, từ năm 2001, tỉnh Bình Dương có chủ trương đưa công nghiệp về vùng nông thôn phía bắc, khởi đầu là hình thành KCN Mỹ Phước. Như vậy mặc dù phát triển công nghiệp sau, nhưng Bến Cát đã vượt lên và trở thành địa điểm rất hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài , và cũng trở thành địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ. Đến nay, cơ cấu kinh tế của Bến Cát là: Công nghiệp chiếm 82,3%, thương mại dịch vụ 17,12%, nông nghiệp chỉ còn 0,57%. Trong năm 2016, TX Bến Cát đã thu hút được 572 dự án đầu tư trong và ngoài nước, nâng tổng số dự án đầu tư trên địa bàn lên hơn 2.400 dự án, trong đó, đầu tư nước ngoài có 517 dự án với tổng số vốn 5,7 tỷ USD. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động là các giải pháp được Bến Cát thực hiện trong thời gian tới, thúc đẩy sự phát triển KTXH ở địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm qua, Bến Cát quyết tâm hoàn thành và thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2017, tạo thuận lợi cho các năm tiếp theo, đóng góp vào sự phát triển toàn diện nền KTXH của tỉnh Bình Dương.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×