Thời sự Bình Dương

Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2016

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.,

Tại hội nghị, Bộ GTVT đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành thực hiện trong năm 2016, bao gồm : Việc hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược ngành GTVT,công tác quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải,công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông,công tác quản lý đầu tư, xây dựng khai thác kết cấu hạ tầng giao thông,công tác đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước, công tác cải cách hành chính của  ngành GTVT. Nhìn chung các nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần đắc lực vào quá trình phát triển kinh tê xã hội của đất nước .

Năm 2017, ngành GTVT phấn đấu đạt tăng trưởng bình quân từ 8 - 9% về tấn hàng hóa và lượt hành khách. Đồng thời, thực hiện năm an toàn giao thông năm 2017 chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Ngành phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2016; tập trung triển khai đầu tư các công trình trọng điểm đã được phê duyệt…

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×