Thời sự Bình Dương

Đầu tư cho giáo dục - Đầu tư cho tương lai

Nhiều năm qua, Bình Dương bố trí ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục đào tạo chiếm 20% tổng chi, bằng 70% tổng chi sự nghiệp văn hóa-xã hội hàng năm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ trương thực hiện xã hội hóa giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đ

Nhiều năm qua, tỉnh Bình Dương luôn dành sự quan tâm đầu tư đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục. Hàng năm, tỉnh bố trí ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục đào tạo chiếm 20% tổng chi, bằng 70% tổng chi sự nghiệp văn hóa-xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ trương thực hiện xã hội hóa giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, để phát triển địa phương, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố thông minh trong tương lai.

Trung bình mỗi năm, ngành giáo dục đào tạo Bình Dương tăng thêm gần 30.000 học sinh. Tuy nhiên tỉnh vẫn nỗ lực thực hiện các giải pháp để đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Bình Dương là một trong số ít địa phương mà Bộ giáo dục đào tạo không phải cấp vốn chương trình mục tiêu quốc gia về kiên cố hóa trường lớp. Toàn bộ kinh phí xây dựng cơ bản trường học đều do ngân sách địa phương đảm nhiệm. Để nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh và các huyện, thị đã quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các trường như phòng máy vi tính, phòng ngoại ngữ, máy chiếu tương tác, bảng Actiboard… Các đơn vị trường học đã khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bền vững về chất lượng giáo dục.

Xây dựng môi trường học tập hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp dạy học tích cực, giúp học sinh phát huy sự chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đào tạo Bình Dương đặt ra nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với chiến lược xây dựng thành phố thông minh mà Đảng bộ chính quyền tỉnh đang hướng đến.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói : Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 xác định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 xem phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đất nước hội nhập là việc làm cấp thiết. Cùng với cả nước, Bình Dương đang không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Bởi tỉnh xác định; đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai.

 

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×