Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 họp tổ thảo luận về Dư án Luật Thủy Lợi và Dự án Luật Du lịch sử đổi

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 họp tổ thảo luận về Dư án Luật Thủy Lợi và Dự án Luật Du lịch sử đổi

09/11/2016
Lượt xem: 773

Theo chương trình làm việc của Quốc hội, sáng nay tổ làm việc số 18 gồm các Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, Yên Bái và Tiền Giang thảo luận về dự án Luật Thủy lợi và dự án Luật du lịch (sửa đổi).

Đối với dự án luật thủy lợi, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật này, vì tài nguyên nước là tài nguyên quý giá tác động trực tiếp đến sản xuất, đặc biệt là khi xu thế thủy lợi ngày càng khó khăn do: nguồn nước ngày càng cạn kiệt, đầu tư cho thủy lợi càng cao, tác động của biến đổi khí hậu nên thủy lợi không ổn định. Các đại biểu cũng đồng tình với các chính sách quy định tại các điều, đồng thời đề nghị chính sách nhà nước phải tính đến đầu tư nâng cấp, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi trước biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Một số ý kiến đề nghị ban soạn thảo thiết kế nguyên tắc hoạt động thủy lợi chặt chẽ hơn, có nguyên tắc chung trong quản lí và sử dụng thủy lợi, xác định đây là tài nguyên quý để khai tác có hiệu quả. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: khôi phục tái tạo lại rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn; tùy từng nơi xây dựng công trình thủy lợi kết hợp thủy điện, thủy lợi đa lợi ích. Bên cạnh đó, hạn chế thấp nhất mất đất của nhân dân, đảm bảo an toàn cho nhân dân khi xây dựng công trình thủy lợi. Sau khi Luật được ban hành phải có tuyên truyền sâu rộng đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Về dự án Luật Du lịch sửa đổi, các đại biểu  cơ bản nhất trí với nội dung dự án Luật mà Chính phủ trình. Luật cần khẳng định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp; phải phát triển có trọng tâm, trọng điểm đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa; phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan ở Trung ương và chính quyền các cấp ở địa phương. Hết sức quan tâm đến chiến lược phát triển và sự liên kết trong phát triển hoạt động du lịch; tạo các điều kiện thuận lợi cho du khách tự do đi lại để tham quan, du lịch theo đúng quy định của pháp luật, cũng như phải có thông tin, hướng dẫn cụ thể đối với du khách, nhất là du khách quốc tế, tránh tình trạng thiếu thông tin mà du khách có những hành động hoặc cách ứng xử không phù hợp về các vấn đề liên quan đến tập quán, tập tục, văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo ở các vùng miền.